Giỏ hàng
Xóa xăm trên/dưới 10cm

Gói thành viên Xóa xăm trên/dưới 10cm

TÊN DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)

Xóa xăm dưới 10cm        

1.000.000/ 01 lần

Xóa xăm trên 10 cm

80.000/ 1cm