Giỏ hàng
Truyền trắng vitamin tổng hợp, đào thải độc tố gan thận bằng công nghệ mới nhất của Hàn Quốc

Gói thành viên Truyền trắng vitamin tổng hợp, đào thải độc tố gan thận bằng công nghệ mới nhất của Hàn Quốc

Tên dịch vụ

Giá lẻ (VNĐ)/01 lần

Giá liệu trình 

Truyền trắng vitamin tổng hợp, đào thải độc tố gan thận bằng công nghệ mới nhất của Hàn Quốc

4.000.000

16.000.000 /5 lần